Isporuka i povraćaj

Komuna Gastro Bar (komunagastrobar.rs) nudi sledeće načine isporuke:

Србија

 • KGB isporuka, Isporuka u 45min - 1:15 min, Cena po vrednosti narudžbine

   0,00 RSD …  500,00 RSD   →    120,00 RSD
   500,00 RSD i više   →    0,00 RSD
 • Poruči i pokupi, Isporuka u 45 min,  0,00 RSD

Druga lokacija

 • KGB isporuka, Isporuka u 45min - 1:15 min, Cena po vrednosti narudžbine

   0,00 RSD …  500,00 RSD   →    120,00 RSD
   500,00 RSD i više   →    0,00 RSD
 • Poruči i pokupi, Isporuka u 45 min,  0,00 RSD